Statystyki mówią, że praktycznie każdy Polak ostatnie 10-15 lat życia spędzi zmagając się z jakąś chorobą. Z powodu chorób cywilizacyjnych aż 16 mln ludzi na świecie, co roku umiera przedwcześnie, jeszcze przed 70. rokiem życia. wychodząc na przeciw tym wyzwaniom stworzyliśmy autorskie kuracje zdrowotne . Jedna z takich kuracji jest terapia ekstraktami komórek macierzystych. Jest to jedynym procesem na świecie, który potrafi prawdziwie, bezpiecznie i skutecznie odwrócić proces starzenia, a już w tysiącach przypadków na całym świecie pomógł odzyskać ludziom zdrowie zwalczając bardzo trudne przypadłości chorobowe.
Jakie to przypadki ? Zapraszamy do zapoznania się z poniższą listą.

Ostre białaczki

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka bifenotypowa
 • Ostra białaczka małozróżnicowana

Białaczki przewlekłe

 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
 • Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • Młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa (JCML)
 • Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (białaczka Naegelego) (JMML)

Zespół mielodysplastyczny

 • Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością pierścieniowatych syderoblastów (RARS)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów w okresie transformacji (RAEB-T)
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

 • Niedokrwistość aplastyczna (ciężka)
 • Niedokrwistość Fanconiego
 • Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)

Zespoły mieloproliferacyjne

 • Ostra mielofibroza
 • Mielofibroza
 • Czerwienica prawdziwa
 • Samoistna nadpłytkowość
 • Agnogeniczna metaplazja szpikowa

Zespoły rozrostowe układu chłonnego

 • Chłoniak nieziarniczy
 • Ziarnica złośliwa
 • Białaczka prolimfocytowa

Choroby fagocytów

 • Zespół Chediaka-Higashi´ego
 • Przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD)
 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Dysgeneza retikularna

Choroby związane z zaburzeniami lub
brakiem funkcji enzymów

 • zespół Hurler (MPS-IH)
 • zespół Scheie´a (MPS-IS)
 • zespół Huntera (MPS-II)
 • zespół Sanfilippo (MPS-III)
 • zespół Morquio (MPS-IV)
 • zespół Maroteaux-Lamy’ego (MPS-VI)
 • zespół podkradania, niedobór beta-glukuronidazy (MPS-VII)
 • adrenoleukodystrofia
 • mukopolisacharydoza (MPS)
 • mukolipidoza II
 • choroba Krabbego
 • choroba Gauchera
 • choroba Niemanna-Picka
 • choroba Wolmana
 • metachromatyczna leukodystrofia

Inne choroby dziedziczne

 • zespół Lesch´a-Nyhana
 • hipoplazja chrząstek i włosów
 • trombastenia Glanzmanna
 • osteopetroza (marmurkowatość kości)

Dziedziczne zaburzenia krwinek płytkowych

 • amegakariocytoza (wrodzona małopłytkowość)

Choroby komórek plazmatycznych

 • szpiczak mnogi
 • białaczka plazmocytowa
 • makroglobulinemia Waldenströma

Inne nowotwory złośliwe

 • rak piersi
 • mięsak Ewinga
 • neuroblastoma (zwojak zarodkowy)
 • rak nerki

Dziedziczne anomalie krwinek czerwonych

 • aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • talasemia beta
 • niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego

 • ataksja-telangiektazja
 • zespół Kostmanna
 • zaburzenia adhezji leukocytów
 • zespół DiGeorge’a
 • zespół nagich limfocytów
 • zespół Omenna
 • ciężka złożona niewydolność układu odpornościowego (SCID)
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
 • zwykła zmienna niewydolność układu odpornościowego
 • zespół Wiskotta Aldricha
 • zaburzenie proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X

Histiocytozy

 • Hemofagocytoza
 • Histiocytoza-X
 • Rodzinna erytrofagocytarna limfohistiocytoza (FEL)

Wspieraj podopiecznych fundacji